Reglament Europeu de Protecció de Dades

23/5/2018

 

Reglament Europeu de Protecció de Dades

Us informem que el 25 de maig de 2018 serà d’aplicació el Reglament Europeu de Protecció de Dades, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades.

 

Per aquest motiu, us informem que les seves dades quedaran incorporades i seran tractades als fitxers de Mel Vall de Ribes (MVR) amb la finalitat de la comunicació d'informació relativa a l'actuació de la casa en l’àmbit del comerç, com també l’organització d'actes públics, jornades, cursos o conferències i altres activitats que organitzi o en les quals participi a través de la difusió i la comunicació de la informació mitjançant la tramesa de butlletins via electrònica o per altres vies.


Així mateix, l’informem del dret a sol·licitar al responsable del tractament l’accés a les vostres dades personals, a rectificar-les o a suprimir-les, a limitar-ne el tractament o a oposar-s’hi, així com el dret a la portabilitat de les dades, mitjançant escrit dirigit a: Mel Vall de Ribes. C. Fonderia, 6,1r 17534 Ribes de Freser. Tel. 669104215, info@melderibes.cat.


MVR es compromet a tractar de forma confidencial les dades de caràcter personal facilitades i a no comunicar o cedir dita informació a tercers. El responsable del tractament de les dades és la direcció de MVR.


Les dades personals es conservaran durant tot el període que MVR faci la comunicació de la informació i la tramesa dels butlletins.

 

Més info:  http://apdcat.gencat.cat/ca/documentacio/RGPD/novetats/ 

 

 

 

Etiquetes: